Hartrevalidatie

Hartrevalidatie bestaat uit een trainingsprogramma gebaseerd op de medische gegevens van uw specialist waarbij voorgeschreven oefeningen en voorlichting en advies met betrekking tot cardiale risicofactoren worden aangeboden. We proberen de fysiologische en psychische gevolgen van de hart aandoening zoveel mogelijk te beperken door u inzicht te geven in uw belasting en belastbaarheid. Hartrevalidatie speelt een cruciale rol in de keten van zorg rond de hartpatiënt.

U werkt, onder begeleiding van een gecertificeerde fysiotherapeut, gedurende max 13 weken minimaal twee keer per week aan uw herstel. Na een individuele start gaat u in het behandelprogramma verder in groepsverband. Groepsgewijze behandeling heeft duidelijke voordelen. U stimuleert en ondersteunt elkaar als lotgenoten en die verbondenheid zorgt o.a. voor een beter trainingsresultaat. U volgt uw eigen trainingsschema, want Cardio Zorgplan blijft altijd een individueel plan. Wij zoeken tijdens de behandeling op verantwoorde wijze uw grenzen op, pas dan is er sprake van een training.